Rezervatia Naturala Cheile TurenilorConsiliul Judeţean Cluj a depus la Organismul Intermediar pentru POS Mediu Cluj-Napoca proiectul “Conservarea biodiversităţii în Rezervaţiile Naturale Cheile Turzii şi Cheile Turenilor”. Durata proiectului este de 30 de luni, valoarea acestuia fiind de 1602664,25 lei.

Obiectivele proiectului sunt:
1. Eficientizarea managementului rezervaţiilor naturale în vederea dezvoltării durabile a întregii zone prin elaborarea planurilor adecvate de management şi a planurilor de monitorizare pentru rezervaţiile Cheile Turzii şi Cheile Turenilor
2. Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei din comunităţile situate în jurul ariilor protejate Cheile Turzii şi Cheile Turenilor privind importanţa conservării naturii şi a biodiversităţii şi prin promovarea educaţiei ecologice
3. Intărirea capacităţii instituţionale a custozilor celor două rezervaţii în vederea gestionării eficiente şi monitorizării adecvate a ariilor protejate Cheile Turzii şi Cheile Turenilor

"Avem nevoie de o politică coerentă şi susţinută în domeniul protecţiei mediului înconjurător. Una din responsabilităţile noastre majore are în vedere moştenirea pe care o vom lăsa generaţiilor viitoare”, consideră preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe.

Sursa: Consiliul Judetean Cluj