logo GDLProiectul este derulat cu sprijinul financiar al „Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe” (www.ceetrust.org). 
Proiectul îşi propune să crească gradul de informare şi preocupare al autorităţilor locale în ceea ce priveşte consultarea întregii comunităţi în privinţa elaborării documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului.
Abordarea proiectului vizează sprijin direct prin instruire şi consultanţă către un număr de 20 de organizaţii neguvernamentale care, la rândul lor, vor sprijini autorităţile locale în domeniul mai sus menţionat.

Obiectivele proiectului sunt creşterea capacităţii ONG-urilor selectate de a colabora cu autorităţile locale pentru implementarea noilor proceduri de implicare a publicului în planificarea urbană şi teritorială (ce urmează a fi adoptate de către Ministrrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în curând) şi de a elabora strategii de instituţionalizare a implicării cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor, îmbunătăţirea capacităţii comunităţilor locale de a implica în mod coerent cetăţenii în planificare urbană şi teritorială şi o creştere a conştientizării autorităţilor locale asupra importanţei elaborării planurilor urbanistice bazate pe nevoile, preferinţele şi sugestiile comunităţii.

Activităţile proiectului:
1. a)  Înscrierea şi selecţia ONG-urilor care şi-au manifestat interesul de a participa în acest proiect prin completarea formularului de înscriere şi desemnarea unei echipe de patru persoane cu care GDL va colabora pe tot parcursul proiectului: doi reprezentanţi ai ONG-ului şi doi reprezentanţi ai administraţiei publice locale cu care ONG-ul intenţionează să coopereze în acest proiect.
Activitate încheiată
b) După selecţia finală, echipele de astfel alcătuite vor participa la un atelier de trei zile axat pe introducerea noilor proceduri, metode de implicare a cetăţenilor în luarea deciziilor şi elaborarea unui plan de acţiune pentru următoarele luni. La acest atelier, fiecare echipă va fi compusă din 2 reprezentanţi ai ONG-ului şi 2 reprezentanţi ai primăriei/ consiliului local cu care ONG-ul intenţionează să lucreze.
Activitate în derulare
2. A doua etapă a proiectului constă în implementarea acţiunilor planificate pe durata a 6 luni, cu sprijinul asistenţei tehnice acordată de către GDL. Toate echipele vor beneficia de asistenţă la distanţă, iar un număr de 5 echipe vor fi selectate pentru a primi sprijinul direct al experţilor GDL în două momente-cheie de pe parcursul implementării acţiunilor.
Activitate planificată pentru perioada februarie – iulie 2009.
3. A treia etapă şi ultima va consta în participarea unui reprezentant al echipei la un atelier de două zile în cadrul căruia se vor schimba experienţe şi se va comunica altor actori interesaţi rezultatul testării noilor proceduri, etc. 
Activitate planificată pentru august - septembrie 2009.

Cheltuieli suportate de către proiect
Cheltuielile aferente instruirii şi materialelor distribuite în cadrul atelierelor, precum şi cele de  cazare şi mese ale participanţilor în aceste ateliere vor fi suportate din bugetul proiectului. Cheltuielile cu deplasarea participanţilor pentru participarea la aceste ateliere vor fi suportate de către aceştia sau organizaţiile din care fac parte.
Activitatea din etapa a doua, este considerată practică asistată şi va necesita implicarea activă a echipei ca parte a procesului de creştere a capacităţii sale. Eventualele cheltuieli ale participanţilor în perioada de practică (etapa 2) vor fi suportate de către aceştia sau organizaţiile din care fac parte.
Pentru orice informaţii suplimentare vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi echipa GDL la tel-fax: 021-3142146, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

-----------------------
Grupul pentru Dezvoltare Locală – GDL este o organizaţie neguvernamentală şi non-profit, constituită în 2002, cu sediul în Bucureşti, România. GDL este foarte activă în domeniul consultanţei şi al instruirii administraţiei publice centrale şi locale, societăţii civile, sectorului privat şi organizaţiilor cetăţeneşti din România şi din alte ţări.
O descriere amănunţită a scopurilor, programelor şi altor activităţi de interes sunt postate pe pagina noastră www.gdl.ro.

-----------------------
Echipa TURDA, in proiect, este formata din reprezentanti ai Fundatiei de Ecolgie si Turism "Potaissa" si ai Primariei Municipiului Turda si are in vedere colaborarea pentru implicarea cetatenilor din Turda, in procesul de actualizare a Planului Urbanistic General (P.U.G) al Municipiului Turda