In perioada 30 iulie – 1 august 2009, Grupul pentru Dezvoltare Locala a organizat atelierul “Implicarea ONG-urilor locale în activităţile de planificare urbană”

Atelierul este organizat în cadrul priectului “Sprijinea implicării comunităţii în planificarea urbană” derulat cu sprijinul financiar al „Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe” (www.ceetrust.org) şi se adresează reprezentanţilor organizaţiilor non-guvernamentale implicate în primele faze ale respectivului proiect.

În cadrul acestui atelier s-a discutat despre instrumente de participare cetatenească utile in activitatea de planificare urbana, modalitati de influentare a autoritatilor publice locale de a implica organizatiile non-guvernamentale in această activitate. La sfarsitul evenimentului a fost elaborat un draft de declaratie a ONG-urilor implicate in proiect legat de necesitatea ca administratia publică locala sa colaboreze cu societatea civila pentru imbunatatirea procesului de planificare urbana.